Pårørendebehandling til børn og unge

Dit Rum – et gratis tilbud om fællesskab!

Dit Rum

Børn og unge, der er vokset op med forældres, søskendes eller nære bedsteforældres problematiske forbrug af alkohol, hash, stoffer eller medicin, kan du få hjælp i Dit Rum. Også når der er tale om fx bonusforældre og stedsøskende.

Dit Rum tilbyder børn og unge (op til og med 15år) frirum og fællesskab i løbende, aldersinddelte grupper. I grupperne er der både plads til snak, grin og aktiviteter.

Alle i Dit Rum har desuden mulighed for at blive frivillige LivsEksperter. Her kan man bruge løs af sine erfaringer med at leve tæt på misbrug– for at hjælpe andre børn og unge. Man kan blandt andet holde oplæg på skoler, være sparringspartner internt i Dit Rum og lave anbefalinger.

Husk!

Børn og unge kan få hjælp i Dit Rum, selvom de ikke længere bor sammen med den, den har et misbrug/forbrug. Og husk også, at forældre og øvrigt netværk altid inddrages.

Dit Rums telefonnummer er 24 23 03 00 (ring eller send en sms).

Brug for hjælp? Kontakt os